Днес, преди 130 години, Джеймс Нейсмит публикува първите правила на баскетбола. Отбелязваме този ден като един най-важните в историята на баскетбола.